Zoek

Hoe is de verhouding met de Voedselbank Limburg?

Het is overduidelijk dat de Voedselbank de centrale rol heeft in de voedselhulpverlening en dat respecteren en waarderen we ten volle.

Zelf willen we op het vlak van voeding enkel aanvullend werken, op vlakken waar de Voedselbank (nog) niet actief is of was én op vlakken waar de Voedselbank niet actief kan zijn.

De focus voor zowel de Voedselbank als voor Depot Margo is dat de mensen in armoede zo goed mogelijk geholpen moeten worden. Zo hebben we de werking rond groenten en fruit uitgebouwd. Die wordt momenteel versterkt dankzij de samenwerking met de Voedselbank. Tegelijk helpen wij de Voedselbank om – ook in de winterperiode – gratis groenten en fruit ter beschikking te stellen.