Zoek

Veelgestelde vragen

Jaarverslag 2023
Lees hier het jaarverslag van 2023 van vzw Depot Margo lees meer...
Jaarverslag 2022
Lees hier het jaarverslag van 2022 van vzw Depot margo lees meer...
Op welke vlakken wil Depot Margo ‘scoren’
We hebben meerdere domeinen die we in dit kader belangrijk vinden: Armoedebestrijding, Ecologie en Sociale tewerkstelling: Armoedebestrijding: dit is en blijft uiteraard onze hoofdbekommernis Ecologie: vooral door overschotten te herbestemmen tot waardevolle producten voor kwetsbare mensen, maar ook door aandacht te hebben voor onze eigen ecologische voetafdruk in de werking (energie, transport, …).... lees meer...
Is er een goede verstandhouding met de Sint-Vincentiusconferenties?
Zij zijn de beste klant van Depot Margo. Specifiek in Limburg is dat de Sint-Vincentiusconferenties de ganse provincie bestrijken. Ruim 1000 vrijwilligers zorgen ervoor dat mensen – waarvan een sociale dienst beslist dat ze gerechtigd zijn om een voedselpakket te ontvangen – geholpen worden. Het is een enorme verdienste en inspanning om hen persoonlijk te benaderen en steeds meer keuze te geven in... lees meer...
Hoe is de verhouding met de Voedselbank Limburg?
Het is overduidelijk dat de Voedselbank de centrale rol heeft in de voedselhulpverlening en dat respecteren en waarderen we ten volle. Zelf willen we op het vlak van voeding enkel aanvullend werken, op vlakken waar de Voedselbank (nog) niet actief is of was én op vlakken waar de Voedselbank niet actief kan zijn. De focus voor zowel de Voedselbank als voor Depot Margo is dat de mensen in armoede zo... lees meer...
Zorgt Depot Margo ook voor (sociale) tewerkstelling?
Ja. Op dit moment zijn er 1.8 vte actief om de werking te coördineren en uit te bouwen (verdeeld over 3 mensen). Daarnaast kunnen we beroep doen op ondersteuning van de facilitaire diensten van Bewel. Op het vlak van sociale tewerkstelling zijn bij ons binnen de magazijnwerking dan nog eens 2 vte actief (verdeeld over 3 mensen). Bovendien kunnen we continu rekenen op doelgroepwerknemers van Bewel,... lees meer...
Welke organisaties kunnen toegang krijgen tot de winkel van Depot Margo
Er zijn natuurlijk tal van zeer waardevolle initiatieven, maar de hoeveelheid producten die we bekomen is altijd toch beperkt. Bovendien willen we zeker geen vorm van ‘concurrentie’ tot stand brengen. Daarom krijgen enkel sociale organisaties die erkend zijn door het lokale bestuur en gericht zijn op armoedebestrijding toegang. lees meer...
Zijn er al ondernemers die wat betekenen voor Depot Margo?
Jazeker! Heel wat ondernemers willen een sociaal doel mee dienen. Enkele voorbeelden. Via BelOrta en Carrefour krijgen we bv. gratis producten die uit de markt genomen worden of dicht bij de THT-datum komen. Een aantal grote merken (Nivea, Unilever) zorgen ervoor dat we tegen een prikje aan een aantal verzorgingsproducten komen. BOMA en Ecover bezorgen met korting onderhoudsproducten uit hun assortiment.... lees meer...
Waarom is Depot Margo bij Bewel gehuisvest?
Het leek geen goed idee om de middelen te investeren in eigen huisvesting, rekken, heftruck, … maar op zoek te gaan naar een goede partner die daarover beschikking heeft. Bij Bewel kwamen we snel tot een overeenkomst waarbij we wel huur betalen, maar anderzijds beschikking kregen over kantoor- en magazijnruimte, alle materialen, transport en bovendien doelgroepwerknemers konden inzetten als hulp bij... lees meer...
Van waar komt de naam ‘Depot Margo’
Contentbureau Cypres (uit Leuven) wou een sociaal project een dienst bewijzen en kwam ons per toeval op het spoor. Zelf zochten we toen ook nog naar de reden van het bestaan… en zij hielpen ons met het uitbouwen van missie, visie en doelstellingen. Op het einde van dat proces stelden ze de naam Depot Margo voor. ‘Depot’ drukt daarbij uit dat we een distributieplatform zijn, producten bekomen en verdelen.... lees meer...