Zoek

Van waar komt de naam ‘Depot Margo’

Contentbureau Cypres (uit Leuven) wou een sociaal project een dienst bewijzen en kwam ons per toeval op het spoor. Zelf zochten we toen ook nog naar de reden van het bestaan… en zij hielpen ons met het uitbouwen van missie, visie en doelstellingen. Op het einde van dat proces stelden ze de naam Depot Margo voor. ‘Depot’ drukt daarbij uit dat we een distributieplatform zijn, producten bekomen en verdelen. ‘Margo’ staat dan voor het sociale, waarbij de ‘ma’ (die meestal instaat voor de huishoudelijke inkopen) én ‘go’ (van actie) in weerklinken. Samen krijg je dan ‘Margo’, die ook een typetje vormt die tips geeft.