Zoek

Winkel op Wielen

Opzet

 

Depot Margo start met een mobiele sociale kruidenier, de ‘Winkel op Wielen’.
Met deze pop-up winkel willen wij nog meer mensen in kansarmoede bereiken.

 

De mobiele sociale kruidenier heeft een aanbod van voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten met een voelbaar lagere kostprijs dan op de reguliere markt. Bovendien gaan we empowerend met de klanten aan de slag. We zetten in op het waarderen en het versterken van deze mensen zodat hun gevoel van eigenwaarde groeit, hun vaardigheden om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren toenemen en zij maximaal gebruik kunnen maken van de middelen en diensten waar zij recht op hebben. Eveneens bevordert de Winkel op Wielen de sociale contacten tussen de inwoners.

 

Foto van mand-in-kleur van winkel-op-wielen

Werking sociale kruideniers

 

De werking van een sociale kruidenier is gestoeld op 5 pijlers:

 

  • Een basisaanbod van gezonde voedingswaren, verzorgings- en onderhoudsproducten dat verkocht wordt aan lagere prijzen,
  • Een ontmoetingsplaats, waar men contacten kan leggen met andere klanten, vrijwilligers, hulp- en dienstverleners,…
  • Mensen in armoede kunnen volwaardig participeren aan de uitbouw van het verdere concept van de plaatselijke sociale kruidenier,
  • Via arbeidskansen in de vorm van sociale tewerkstelling en vrijwilligerswerk worden kwetsbare mensen geactiveerd en krijgen ze structuur, een zinvolle tijdsbesteding en kansen tot ontplooiing,
  • Door ook een sociaal luik te koppelen aan de werking, worden klanten geïnformeerd over hun sociale rechten, wordt aan dienstverleners de mogelijkheid aangeboden om outreachend te werken en worden de vaardigheden van kwetsbare mensen aangescherpt.

 

Provincie Limburg telt momenteel 6 sociale kruideniers: ’t Bieskruid in Bilzen, ’t Kruideniertje in Leopoldsburg, het Maaswinkeltje in Maaseik, Wirwarm in Houthalen-Helchteren, ’t Procentje in Lummen en Play it Loud in Heppen, Leopoldsburg.

 

Winkel-op-wielen in actie

 

Experiment

 

Experiment in Nieuwerkerken, Riemst, Bilzen en Bewel Tongeren

 

Wij willen van de Winkel op Wielen een vast, betalend aanbod maken van Depot Margo waar Limburgse gemeenten gebruik van kunnen maken. Om na te gaan of het concept aanslaat en financieel haalbaar is, gaan we de mobiele sociale kruidenier uittesten.
We gingen in najaar ’21 al van start in Bewel Tongeren. In voorjaar ‘22 trekken we naar de gemeenten Nieuwerkerken en Riemst en naar stad Bilzen. Gedurende deze experimentperiode zullen we op iedere locatie minstens een jaar aan de slag zijn. Op de meeste plaatsen zijn we 1 keer per maand aanwezig

 

Meer weten?

Neem contact op met

Mark Eerdekens

0492 15 91 48

mark.eerdekens@saamolimburg.be

 

Partners

 

Winkel op wielen wordt ondersteund door de volgende partners