Zoek

Op welke vlakken wil Depot Margo ‘scoren’

We hebben meerdere domeinen die we in dit kader belangrijk vinden: Armoedebestrijding, Ecologie en Sociale tewerkstelling:

Armoedebestrijding: dit is en blijft uiteraard onze hoofdbekommernis

Ecologie: vooral door overschotten te herbestemmen tot waardevolle producten voor kwetsbare mensen, maar ook door aandacht te hebben voor onze eigen ecologische voetafdruk in de werking (energie, transport, …).

Sociale tewerkstelling: door zelf mensen in te schakelen met een afstand tot de ‘normale’ arbeidsmarkt, maar ook door partnerschappen te maken met andee sociale economiebedrijven