Zoek

Wat voor organisatie is Depot Margo?

Depot Margo is een project binnen RIMO Limburg vzw en dus geen autonome organisatie. RIMO Limburg is een door Vlaanderen erkend instituut in het kader van Samenlevingsopbouw. Het gaat daarin over het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen. Meer specifiek tracht RIMO Limburg kwetsbare groepen samen te brengen rond collectief ervaren problemen en daar gepaste antwoorden op te zoeken. In een aantal gevallen gebeurt dat ook door stappen te zetten naar beleidsverantwoordelijken.