Zoek
Terug

Ambassadeur Herman Reynders

Op dit moment kan Depot Margo rekenen op de erkenning als regionaal distributieplatform en op projectmiddelen via het Europees plattelandsfonds (in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en provincie Limburg). Daarnaast is de helft van de Limburgse gemeenten reeds lid geworden van Depot Margo. Dankzij hun bijdrage kunnen groenten en fruit gratis aangeboden worden aan de voedselhulporganisaties van de aangesloten gemeenten.

Die erkenningen lopen tot medio 2021. Natuurlijk hopen we dat die verlengd worden. Omdat het project echt wel baanbrekende resultaten kan voorleggen verwachten we dat eigenlijk ook wel. Maar dan is het altijd goed om een pleitbezorger te hebben die op alle beleidsniveaus zijn stem kan en wil laten horen.

Bij de voorstelling van het samenwerkingsverband tussen Voedselbank Limburg, Depot Margo, De Provinciale Raad Sint-Vincentius en Maatwerkbedrijf Bewel heeft gouverneur Herman Reynders het ambassadeurschap voor Depot Margo aanvaard. Waarvoor uiteraard respect en vooral veel dank.