Zoek
Terug

Samenwerkingsverband

Als de mensen in armoede centraal staan dan moet je in eerste instantie kijken naar hoe zij het best bediend kunnen worden. De Sint-Vincentiusconferenties hebben het directe contact met de mensen, zij weten dan ook het best wat er nodig is… of gebruikt kan worden en spelen die signalen door.

Voedselbank Limburg is fantastisch in het bekomen en verdelen van voeding aan de hulporganisaties. Het gaat over 1200 ton per jaar! Maar ze hebben ook beperkingen. Alles wat er binnenkomt moet gratis binnenkomen en buiten gaan dankzij de inzet van gratis werkende vrijwilligers.

Niet alle producten of taken kunnen zij dus aan. Onderhouds- en verzorgingsproducten horen niet to het assortiment, Basisgoederen als kaas of eieren krijgen ze niet en kunnen ze dus ook niet aan de hulporganisaties bezorgen. Dus doet Depot Margo dat… Daarnaast is er – ter aanvulling van wat de Voedselbank had – de hele werking rond fruit en groenten uitgebouwd. Op die manier komt ruim 4 ton fruit en groenten naar Limburg.

Voor het omzetten van de producten in eigen bakken, mogelijk ook verwerking en verdeling is er beroep nodig op sociale tewerkstelling. Door de bestaande link met Bewel is dat een ideale bijkomende partner. Natuurlijk moet dit ook haalbaar blijken vanuit een stevig businessplan.

Door de krachten van de 4 groepen samen te leggen (en ev. deels ook samen te huisvesten), met respect voor ieders autonomie, worden de mensen in armoede het best geholpen. En daar is het om te doen.

Die samenwerkingsovereenkomst is onder ambassadeurschap van de gouverneur ondertekend op 1 juli!