Zoek
Terug

Koelbestelwagen

Koelbestelwagen

Sinds eind oktober heeft Depot Margo een eigen koelbestelwagen.

Op die manier kan ze (nog beter) garanderen dat de producten in ideale omstandigheden naar de koeling en/of vriescel gebracht worden. Tot nog toe konden we op eenvoudige vraag en tegen kostprijsvergoeding gebruik maken van voertuigen van Bewel en vzw Vriendschap, waarvoor hartelijke dank.

Het hebben van een eigen koeltransport betekent dat we veel gemakkelijker kunnen inspelen op aanbiedingen van verschillende producenten en het assortiment ook verruimen. Eens een vast ritme van ophaling van producten gekend is, zullen we nagaan of het tot onze mogelijkheden behoort om onze ‘klanten’ te beleveren.

De financiering gebeurde dankzij de samenvoeging van middelen uit verschillende projectoproepen:


het Fonds Duurzaam materialen- en Energiebeheer (beheerd door de KBS), het PALD en het PDPO (een Europees project rond plattelandsontwikkeling).