Zoek
Terug

Vlees en vis van Carrefour

Vlees en vis van Carrefour

Vanuit KOMOSIE (Koepel Milieuondernemers in de Sociale Economie – vooral gekend via de Kringwinkels) heeft men een werking uitgebouwd over het sociaal aan de slag gaan met voedselverliezen. Onder de naam ‘Foodsavers’ worden initiatieven in gans Vlaanderen opgezet. Zo wil men ook distributeurs ertoe aanzetten om overschotten via de Schenkingsbeurs een bestemming
te geven binnen het kader van armoedebestrijding.

Carrefour is één van de ketens die met dit systeem willen werken. Bij Carrefour – momenteel gaat het enkel om die aan de Herckenrodesingel in Hasselt - haalt men het niet verkochte vlees en vis uit de koeling, etiketteert het en steekt ze in de vriescel.

Eén keer per week (donderdag) haalt Mandy de – echt wel heel mooie en waardevolle - producten op met de koelbestelwagen. Dat leidt tot een mooie samenwerking… en heeft ervoor gezorgd dat heel wat leden-organisaties via de Schenkingsbeurs hun klanten konden verrassen met vlees, vis en een aantal kruidenierswaren.